Instructor:
Dr. Themis Veleni

dr Konstantinos Karatzias
Credit allocation:
44 Hours, 9 Credits
Course assessment:
100% Exams

Instructor:
Dr. Irini Stamatoudi
Credit allocation:
44 Hours,10 Credits
Course assessment:
70% Exam & 30% Coursework

Instructor:
Asst. Prof. Dr. Komninos Komnios
Dr Marc Weber
Credit allocation:
44 Hours, 6 Credits
Course assessment:
100% Exams

Instructors:
Prof. Em. Anastasia Grammatikaki-Alexiou

Dr. Veleni Themis
Credit allocation:
44 Hours, 7 Credits
Course assessment:
100% Exams

Instructor:
Dr Konstantinos Karatzias
Credit allocation:
44 Hours, 9 Credits
Course assessment:
70% Exam, 30% Coursework